Conventies F

  • Fitjump

Een sprongbod in competitie toont een goede kleur en een fit voor partners laatst geboden kleur. De bieding is forcing tot het eerstvolgende bod in de fitkleur.

  • Flex 2

Na een opening van 1 of 1 is de herbieding van 2 conventioneel. Openaar heeft ofwel gewoon klaveren als tweede kleur ofwel heeft een willekeurige mancheforcing hand (éénkleurenspel of tweekleurenspel met de geopende hoge kleur).Met 2 kan antwoorder vragen om een nadere omschrijving.Deze conventie is alleen van toepassing zonder tussenbieden.

  • Flint

Na een 2SA opening van partner kan antwoorder met een zwak spel en een lange hoge kleur in 3 of  eindigen. Het sleutelbod is 3 waarna openaar verplicht is 3 te bieden. Antwoorder past nu of biedt 3.

  • Fragmentbod

Een dubbele sprong in een nieuwe kleur in de 2e biedronde. Dat beduidt:

¨ fit in partners laatstgeboden kleur

¨ sleminteresse

¨ 2- of 3-kaart in de geboden kleur

¨ singleton of renonce in de ongeboden kleur

Voorbeelden:

a) W O b) W O

1 1 1 1

3 1s 4

In geval a) betekent 3 voldoende steun voor een manche in harten, sleminteresse, een 2- of 3-kaart in  en een singleton of renonce in ruiten.

In geval b) betekent 4 voldoende steun voor een manche in schoppen, sleminteresse, een 2- of 3-kaart in ruiten en een singleton of renonce in klaveren.

  • Foster echo.

Als de tegenpartij sa speelt en partners uitkomst of 2e mans bijgespeelde kaart de regel “3e man doet wat-ie kan”

onnodig maakt, dan wordt lengte in die uitkomstkleur als volgt aangegeven:

4-kaart: achtereenvolgens bijspelen

de op één na hoogste, de op één na laagste

de hoogste, de laagste

3-kaart = de middelste, de hoogste, de laagste

doubleton = de laagste, de hoogste

  • Flannery

Een opening van 2 waarmee 11-15 punten en vijf hartens en 4  aangegeven wordt.