Conventies H

  • Helpsuit trials

Door het bieden van een nieuwe kleur

na een 2-over-1-steunbod

in een hoge kleur wordt partner gevraagd

de manche te bieden als

hij in de nieuw geboden kleur hulp kan bieden.

De bieder van die nieuwe kleur geeft met zijn bod aan

dat hij verliezers heeft in die kleur.

Hij wil een eventueel te spelen manche

liever baseren op het bezit van

partner in die kleur dan op het puntenbezit van partner.

Partner biedt de manche als hij steun kan bieden, anders zwaait hij af in de fitkleur op 3-niveau.

Steun kan zijn een singleton of een goede dekking en

daarnaast wat meer dan een minimale bijbieding.

Hij moet er rekening mee

houden dat openaar een punt of 16 heeft met drie

directe verliezers in de help suitkleur.

Voorbeeld: 1– 2– 3– 4 is verantwoord als

bijbieder 7 punten en een singleton in de “helpkleur” heeft.

  • Hayden truscott signaal

Deze conventie heet ook wel “Oddball”, “Reese-signaal” en “Peter Smith-signaal”.

Het is dus een signaal en geen biedconventie. Het is een afspraak tussen de tegenspelers over de kleur waarin is uitgekomen tegen een contract, normaliter alleen tegen een sa-contract.

Bij de eerste keer dat de leider of de blinde voorspeelt geeft elk van de tegenspelers informatie over de uitkomstkleur: onnodig hoog bijspelen vraag om de uitkomstkleur door te spelen, zo laag mogelijk bekennen is neutraal of negatief ten opzichte van de uitkomstkleur.

N.B.

Peter Smith heeft de zaak nog wat aangescherpt: bij deze conventie geeft de uitkomer een aansignaal met betrekking tot zijn eigen uitkomstkleur via de laagste kaart (bij de door leider of dummy voor het eerst voorgespeelde kaart), maar partner via een onnodig hoge.

  • Hom en bruine sticker

Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden

met ingang van 1 september 2000

De Weko heeft naar aanleiding van wijzigingen in de WBF-regeling besloten de bestaande

NBB-regeling eveneens aan te passen.

De Weko benadrukt dat een volledig en correct ingevulde systeemkaart noodzakelijk

is. Zij wil het onjuist gebruik van allerlei termen aan banden leggen om verwarring,

ook in het kader van deze regeling, te voorkomen.

Onderstaande regelingen gelden voor alle wedstrijden die door de NBB worden georganiseerd

(Bondscompetities, Bekerwedstrijden, Ruitenboertoernooi e.d.).

De Weko adviseert districten, verenigingen en organisatoren van toernooien dringend

om deze regeling ook daar van toepassing te verklaren.

Voor de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen Hoogst Ongebruikelijke Methoden

en Bruine Stickerconventies (voorheen Rode Afspraken).

– In de Bondsviertallencompetities

(Meesterklasse, Eerste Divisie en Tweede Divisie)

zijn Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Stickerconventies toegestaan,

mits ze tijdig schriftelijk zijn aangemeld.

– In de Bondsparencompetities

(Meesterklasse, Eerste Divisie, Tweede Divisie en

Bondsklassen) zijn Hoogst Ongebruikelijke Methoden niet toegestaan.

Bruine Stickerconventies zijn toegestaan mits ze tijdig schriftelijk zijn aangemeld.

– In de Bekercompetities en het Ruitenboertoernooi zijn Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Stickerconventies niet toegestaan.

– De Weko adviseert om Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Stickerconventies slechts toe te staan wanneer tegenstanders bekend kunnen zijn met deze afspraken.

Voor parencompetities en parentoernooien zal dat meestal niet hetgeval zijn.

In viertallentoernooien kunnen Bruine Stickerconventies meestal toegestaan worden.

Verdedigingen tegen Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Stickerconventies mogen aan tafel geraadpleegd worden, maar alleen als die verdedigingen op een apart blaadje staan.

Begripsomschrijvingen

Zwak minder honneurkracht dan een hand met gemiddelde speelsterkte

Sterk een heer of meer honneurkracht dan een hand met gemiddelde speelsterkte

Lengte drie of meer kaarten

Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden

met ingang van 1 september 2000

Definitie van Hoogst Ongebruikelijke Methoden

Een methode is hoogst ongebruikelijk als ze één of meer van de volgende kenmerken

heeft:

1. een openingspas belooft de kracht van een normale opening op éénniveau en de

speler die past kan 12 HCP of meer hebben;

2. een openingsbod op éénniveau kan volgens afspraak zwakker zijn dan pas;

3. een openingsbod op éénniveau kan volgens afspraak zwakker zijn dan 8 HCP;

4. een openingsbod op éénniveau geeft volgens afspraak

a. lengte of kortheid aan in een aangeduide kleur, of

b. lengte in een aangeduide kleur of lengte in een andere kleur aan.

Definitie van Bruine Stickerconventies en -gewoonten

De onderstaande conventies of afspraken zijn Bruine Sticker als ze één van de volgende

kenmerken hebben:

1. Een openingsbod van 2 tot en met 3 sa dat

a. volgens afspraak zwakker kan zijn dan 10 HCP én

b. niet ten minste een vierkaart in een bekende kleur belooft.

Uitzondering

– Het bod heeft meerdere mogelijke betekenissen en voor alle zwakke betekenissen

is er ten minste een gemeenschappelijke vierkaart bekend. Alle handen

die niet die gemeenschappelijke vierkaart bevatten, moeten ten minste 13 HCP

bevatten. (Uitleg: als alle zwakke betekenissen ten minste een vierkaart in een

bekende kleur bevatten en de sterke betekenissen ten minste 13 HCP

bevatten, is het geen Bruine Stickerconventie.)

– Een 2– of 2-openingsbod dat een zwakke twee in een hoge kleur belooft,

met of zonder de mogelijkheid van een sterke hand, zoals beschreven in het

WBF Conventions Booklet.

2. Een volgbod na een natuurlijke kleuropening op éénniveau dat niet ten minste een

vierkaart in een bekende kleur belooft tenzij dat sterk is.

3. Elke “zwakke” opening op twee- of drieniveau die twee kleuren belooft maar volgens

afspraak gedaan kan worden met drie of minder kaarten in één van de kleuren.

4. Psychologische biedingen waarvan het gebruik door het gebruikte biedsysteem

wordt beschermd of vereist.

Geen van de voorgaande beperkingen is van kracht als het gaat om conventionele

verdedigingen tegen sterke conventionele openingen (zoals een Precisie 1k-opening)

of verdedigingen tegen Hoogst Ongebruikelijke Methoden of Bruine Stickerconventies.

Sluiersignalen

Aanvullend op de beperkingen in biedsystemen en -conventies hierboven genoemd,

mogen spelers geen signaleermethoden gebruiken die een boodschap of boodschappen

bevatten die voor de leider niet te begrijpen zijn omdat de sleutel alleen

beschikbaar is voor de tegenspelers (oftewel: sluiersignalen zijn niet toegestaan).

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Weko op 20 juni 2000 en van kracht met

ingang van 1 september 2000.

NB De Weko heeft op 3 april 2002 besloten dat een 1sa-opening die gedaan kan

worden op een doubleton in een overigens natuurlijk systeem (vijfkaart hoog,

vierkaart ruiten) in het kader van deze regeling als een NIET-natuurlijke opening

moet worden beschouwd.