Conventies I

  • Intermediate sprongvolgbod

Sprongvolgbod na een opening van de tegenpartij, waarmee een éénkleurenspel en 11-15 punten aangegeven wordt

  • Inverted minors

Bij de klassieke Inverted minors zijn de steunbiedingen op twee- en drienievau na een opening in een lage kleur omgedraaid. Dus 1m-2m toont 10-11 punten en 1m-3m toont 6-9 punten (m is of ). Bij de moderne toepassing van deze conventie is het 2m-steunbod onbegrensd, dat wil zeggen 10+ punten in plaats van 10-11 punten.

  • Inverted minors in competitie

Na een opening in een lage kleur en een volgbod zijn de steunbiedingen op twee- en drieniveau omgedraaid. Zie Inverted minors