Conventies R

  • Relay

Wachtbod

  • Reversed Landy

Een modernere versie van reversed landy conventie. Als de tegenpartij een opening heeft gedaan

van 1sa, de lage kleuren biedingen doe je als volgt::

2 shows alle 2 de hoge kleuren
2 shows alle 2 de lage kleuren.

  • Reversed Drury

Na 1 of 1 in de derde of vierde hand is 2
conventioneel en vraagt of openaar
en volwaardige opening heeft. Met een herbieding in zijn kleur geeft openaar subminimale waarden aan. Zie ook Drury.

  • Revolving

Signaleermethode, waarbij een hoge kaart vraagt om de kleur boven de kleur van de signaleerkaart

en een lage kaart om de kleur onder de kleur van de signaleerkaart.

Hierbij wordt de troefkleur overgeslagen en sluiten de kleuren cyclisch aan, dat wil zeggen: boven schoppen zit klaveren, daarboven ruiten, enzovoort

  • Ripstra

Een verdediging tegen een 1 sa opening tegenpartij.

Deze bieding geven de hoge kleuren aan, maar met deze verdelingen:

2 shows beide hoge kleurens, met  gelijk of langer dan ;
2 shows beide hoge kleurens, met  gelijk of langer dan 

  • Roman Keycard Blackwood

Om vast te stellen of er een slem mogelijk is, vraag je door middel van

een 4SA-bod aan partner naar zijn bezit van sleutelkaarten.

Sleutelkaarten zijn de vier azen en, als er een troefkleur is vastgesteld, ook de troefheer.
Ook het vragen naar en het aangeven van het bezit van troefvrouw is onderdeel van RKC-Blackwood.

Antwoorden na 4SA:
•5 : 0 of 3 sleutelkaarten
•5 : 1 of 4 sleutelkaarten
•5 : 2 of 5 sleutelkaarten zonder troefvrouw
•5 : 2 of 5 sleutelkaarten met troefvrouw

Als k de vastgestelde troefkleur is, dan wordt de betekenis van 5 en 5 omgedraaid.
Antwoorden na 4SA met troefkleur :
•5 : 1 of 4 sleutelkaarten
•5 : 0 of 3 sleutelkaarten
•Betekenis 5 en 5 ongewijzigd

Als na een 5– of 5-antwoord de 4SA-bieder vervolgt met het eerstvolgende bod,

niet zijnde de troefkleur, dan vraagt hij naar troefvrouw. Alle eerste controles zijn dan aanwezig.

Antwoorder geeft aan:
•5SA: niet troefvrouw
•elk ander bod: wel troefvrouw en extra waarden in de geboden kleur

Zonder troefvrouw, maar met een troef meer dan partner weet én met minstens

10 troeven samen, geeft antwoorder aan dat hij troefvrouw wel heeft.

Als de 4SA-bieder, na het ontvangen antwoord, vervolgt met of 5SA, dan vraagt hij naar de heren.

Hiervoor geldt hetzelfde antwoordschema als na 4SA, alleen zijn er nu niet meer dan vier sleutelkaarten.

Partner mag ervan uitgaan dat bij heren vragen alle eerste controles aanwezig zijn en hij mag, als hij

daar reden voor heeft, in plaats van het aantal heren te antwoorden, ook zelf ineens groot slem bieden.

  • Roudi

Na een 1SA herbieding van openaar is 2 conventioneel en vraagt om extra informatie.

De 2 bieder is minstens inviterend en is in het algemeen op zoek naar een driekaart steun voor zijn hoge kleur.

Vergelijk ook New Minor Forcing, Ping-Pong en Checkback Stayman.

  • Rubensohl

Methode om na een 1SA opening van partner een volgbod op tweeniveau op te vangen.

Doublet is voor straf

Een kleur op tweeniveau is om te spelen

Vanaf 2SA tot en met 3 zijn de biedingen transfer, waarbij een transfer naar de volgkleur Stayman-achtig is

3 is mancheforcing zonder vierkaart in een ongeboden hoge kleur en zonder stop in de volgkleur

3SA is mancheforcing zonder vierkaart in een ongeboden hoge kleur, maar toont wel een stop in de volgkleur

  • Runt

RUNT staat voor Really Unusual No Trump. Het betreft een 1SA-volgbod in

de tweede hand, waarbij de kracht 9-11 HP bedraagt en de hand het patroon heeft van

een informatiedoublet ten opzichte van de geopende kleur. Merk op dat evenwichtige 15-17 handen met een

stopper in de geopende kleur nu niet goed aangegeven kunnen worden.

  • Rusinov

Uitkomstregel, waarbij met een aantal aansluitende honneurs niet met de hoogste, maar met de

één na hoogste honneur gestart wordt. Dus B van VB1072, V van HVB83 en H van AH82.