Conventies W

  • Walsh

Na een 1 opening slaat antwoorder met 6-11 punten de ruitenkleur over en geeft voorrang aan een hoge kleur (zelfs als de ruitenkleur langer is). Met mancheforcing handen biedt antwoorder wel ‘up the line’. Gevolg is dat openaar na het 1 antwoord een hoge vierkaart mag verzwijgen als hij evenwichtig is. Een herbieding in een kleur geeft zo altijd een onevenwichtige hand aan. Na een 1SA herbieding kan er alsnog een fit in een hoge kleur ontdekt worden, want antwoorder zal doorbieden met 12+ punten

  • Wereldconventie

Volgbod op vierniveau na een preƫmptieve opening, waarmee een tweekleurenspel aangegeven wordt.

Na 3m: 4m=beide hoge kleuren; 4om=de geboden minor en een major (‘om’ staat voor ‘other minor’)

Na 3M: 4m=de geboden minor en de andere major; 4M=beide minors

De Wereldconventie is ook bruikbaar na zwakke twee en Muiderbergse twee