Conventies C

  • Cappelletti

Een conventionele verdediging na een 1SA opening van de tegenpartij. Kan zowel in de tweede als vierde hand toegepast worden.

2 toont een éénkleurenspel in ruiten, harten of schoppen

2 toont een tweekleurenspel (minstens 5-4) in harten en schoppen

2 toont een tweekleurenspel in harten en een lage kleur

2 toont een tweekleurenspel in schoppen en een lage kleur

  • Confi.

Na 1sa zijn Stayman/Niemeijer en Jacoby algemeen bekend. Wat verweesd bleef dan het 2 -antwoord over. In de Confi-conventie duidt het op een min of meer evenwichtige hand met sleminteresse: geen singleton of renonce en qua punten minstens een ruime eigen openingshand. De openaar telt nu zijn controles, uitgedrukt in punten in tophonneurs (aas=2 en K=1), en antwoordt als volgt:

2 sa max 4 punten

3  5 punten

3  6 punten ect.

Als deze informatie de sleminteresse smoort, stopt de bieding op 3 sa.

Als het slemonderzoek wordt voortgezet, worden van onderop de biedbare kleuren (4+-kaart met tenminste een tophonneur) geboden. Als een kleur wordt geboden die door partner al is overgeslagen, dan duidt de bieding op tenminste een 5-kaart. Wordt er zodoende een fit ontdekt, dan wordt het slem in de fitkleur, anders wordt het 6 sa.

Opmerkingen:

Confi-bieders kunnen uiteraard 2s niet meer gebruiken voor een transfer.

Ook na 2 sa is Confi mogelijk, maar dan betekenen:

4 : 7 punten

4: 8 punten enz.

  • Checkback Stayman

Na een 1SA herbieding van openaar is 2 conventioneel en vraagt om extra informatie. De 2 bieder is minstens inviterend en is in het algemeen op zoek naar een driekaart steun voor zijn hoge kleur. Vergelijk ook New Minor Forcing, Ping-Pong en Roudi.

  • Competitief doublet

Een doublet dat niet voor straf is, maar aangeeft dat je te sterk bent om te passen, maar niet goed weet wat je moet bieden.

  • Cuebid

Een cuebid is het bieden van de kleur van een tegenstander

met een conventionele betekenis.

Omdat de kleur niet echt is, forceer

je partner tot een nieuwe bieding.

Er is alleen sprake van een cuebid als er nog geen fit gevonden is.

Is dat wel het geval dan is er sprake van een controlebieding.

Er is ook geen sprake van een cuebid als de bieder van

de kleur van een tegenstander zwak is.

Voorbeeld:
pas – (1) – 1 – pas
2 – ……….
Dit kan nooit forcing tot 2SA zijn met misschien

slechts 18 punten samen.Het is in dit geval slechts contractverbetering met krachtige k.

We onderscheiden een aantal situaties:

Het directe cuebid: voor de betekenis van dit cuebid, zie Michaels Cuebid
Voorbeeld: (1) – 2

Het cuebid als antwoord op een informatiedoublet:

dit is het sterkst mogelijke antwoord op een informatiedoublet en mancheforcing;

het vraagt de gever van het doublet als eerste

een zinvol bod te doen
Voorbeeld: (1) – dbl – (pas) – 2

Het cuebid met sprong: vraagt partner 3SA te bieden met dekking in de kleur van de tegenstanders;

wordt meestal gedaan met een flinke slagenbron in een lage kleur

Voorbeeld 1: (1) – dbl – (pas) – 3
Voorbeeld 2: (1) – 3
Voorbeeld 3: (1) – pas – pas – 3

Het cuebid na opening in hoge kleur van partner en

volgbieding tegenpartij:

deze bieding is inviterend of sterker met fit

in partners openingskleur; het vraagt aan openaar met een minimale bieding op 3-niveau te blijven

en met meer dan dat de mache te bieden

of een controlebod te doen
Voorbeeld: 1 – (2) – 3

Het cuebid na 1SA-opening van partner en volgbieding

tegenpartij: dit bod dient als vervangende

Stayman en is mancheforcing
Voorbeeld: 1SA – (2) – 3

Elk ander cuebid is rondeforcing en vraagt aan partner om SA te

bieden met een dekking in de cue-kleur

  • Crash

Na een sterke (precisie) opening van 1  door de tegenpartij belooft

doublet : minimaal twee vijfkaarten k /  of  /  (Colour)
1  : minimaal twee vijfkaarten k /  of  / (Rank)
1 SA : minimaal twee vijfkaarten k /  of  /  (Shape)

  • Canapé

Canapé is een biedmethode waarbij normaal gesproken de langste kleur in de tweede biedronde wordt geboden. Deze methode is ontwikkeld door Pierre Albarran.
Canapé is van grote invloed geweest op de Italiaanse bied theoriën. Het is ingebouwd in de Romeinse- en Blue Team Klaveren en in systemen als de Oranje Klaveren en de Simplified Klaveren dat een geheel Canapé systeem is.
Volgens Albarran wordt met een hand met een meer dan minimale kracht en een twee kleurenspel waaronder een 4-kaart hoog eerst de 4-kaart geboden en in de tweede biedronde wordt daarna de (of een andere) 5+kaart aangegeven.
Een 4-kaart hoog krijgt normaal gesproken de voorkeur boven een 5-kaart laag terwijl met een 5-kaart hoog en een minimale hand deze hoge kleur wel met deze 5-kaart hoge kleur wordt geopend. De normale reverse biedingen zijn inverted:

A V T x x
H V x x
H x
x x

Wanneer u Canapé speelt opent u deze hand met 1 en herbiedt u in de tweede biedronde 2.

Canapé wordt weliswaar moeilijker met wat zwakkere handen zoals bijvoorbeeld met een 4-kaart schoppen en een 5-kaart klaveren. 1 gevolgd door 3 zou een redelijk sterke hand aangeven, terwijl je na 1 gevolgd door 1 een 5-kaart schoppen belooft.

Een gemodificeerde versie ‘Canapé Tendency’ genaamd werd succesvol in internationale competities gebruikt door Pierre Jaïs en Rager Trézel. Zij boden minimale handen op de gewone manier en gebruikten het Canapé principe voor handen met redelijke kracht of beter.

Na partners opening op 1 niveau in een lage kleur zijn er verschillende mogelijkheden om toch je kaart nauwkeurig te omschrijven na een 1SA volgbod van de tegenpartij (TP). Zelf geef ik in dit geval het strafdoublet op en gebruik ik dat om met een zwakke hand in een lage kleur te kunnen eindigen en wordt 2 gebruikt als een soort Stayman en de 2 en 2 zijn dan transfers voor harten en schoppen (Jacoby).