Conventies N

  • Namyats

Een opening van 4 toont een goede preëmptieve 4 opening.
Een opening van 4 toont een goede preëmptieve 4 opening

  • Negatief doublet

Na een kleuropening op éénniveau van partner en een volgbod in de tweede hand is doublet niet voor straf, maar toont enige waarden en lengte in de ongeboden hoge kleur(en). Het is een kwestie van afspraak tot welk niveau een doublet nog negatief is. N.B. Na een niet-conventioneel SA-volgbod is een doublet altijd straf

  • Negative free bid

Nonforcing bijbod dat door een volgbod van de tegenpartij noodgedwongen op tweeniveau gedaan moet worden.
Bijvoorbeeld 1-(1)-2. Wegens het 1 volgbod is 1 niet mogelijk. 2 toont in deze situatie minstens een vijfkaart en 8-11 punten. Openaar mag passen

  • New Minor Forcing

Na een 1SA herbieding van openaar is twee in de ongeboden lage kleur forcing (na 1 – 1; 1SA is 2 forcing). Antwoorder is minstens inviterend en in het algemeen op zoek naar een driekaart steun voor zijn hoge kleur. Vergelijk ook Checkback Stayman, Ping-Pong en Roudi.

  • No splinter

Na een opening van 1 h door partner (niet gedoubleerd) belooft

2  : minimaal een vierkaart  met 6-7 punten
2 SA : een hand zonder singleton of renonce en minimaal een vierkaart met 10-11 of 14+ punten
3 : minimaal een vierkaart  met 8-9 punten
3 SA : een hand zonder singleton of renonce en minimaal een vierkaart  met 12-13 punten

Na een opening van 1 s door partner (niet gedoubleerd) belooft

2  : minimaal een driekaart  met 6-7 punten
2 SA : een hand zonder singleton of renonce en minimaal een driekaart  met 10-11 of 14+ punten
3 s : minimaal een driekaart  met 8-9 punten
3 SA : een hand zonder singleton of renonce en minimaal een driekaart  met 12-13 punten

  • Niemeijer

Antwoordencomplex na een 2SA opening.

3 vraagt naar vier- of vijfkaarten in een hoge kleur

3 en 3 zijn Jacoby-transfers

3SA toont vijf schoppens en vier hartens, 5-7 punten

4SA toont vijf schoppens en vier hartens, 8-11 punten

5SA toont vijf schoppens en vier hartens, 12+ punten